Birleştirme Çeşitleri

Sökülmeyen Birleştirmeler : İki parça bir birine birleştirildikten sonra tahrip edilmeden sökülemiyorsa bu birleştirmeye sökülmeyen birleştirme denir. Örnek perçinli ve kaynaklı birleştirmeler.

Söküllebilir Birleştirmeler: İki parçanın tahrip edilmeden sökülebilir şekilde birleştirmesine sökülebilir birleştirme denir. Örnek vidalı birleştirmeler.

PERÇİNLEME
Perçin : bir başı hazır diğer başı baplantı yerinde oluşturulan sökülemeyen bağlantı elemanına perçin denir.

Perçinlemenin Tanımı : İki parçanın bir birine perçin balantı elamanıyla sökülemeyecek şekilde birleştirilmesine perçinleme denir.

Perçinlemenin Gereği Ve Önemi : Özellikle ince ve metal olmayan parçaların veya biri metal diğeri metal olmayan parçaların birleştirilmesi söz konusu ise perçinleme vazgeçilemez bir yöntemdir. Kaynaklı veya diğer birleştirme yöntemleri bu konuya yetersiz kalmaktadır.

Perçin Çeşitleri : Sökülemeyen birleştirme elemanı olan perçinler şekillerine gre isimlendirilmiştir.

Yuvarlak Başlı Perçinler : Perçin başının yarım yuvarlak olması sebebiyle bu isimle anılırlar. Perçin başları sıcak yada soğuk olarak biçimlendirilebilir.

Mercimek Başlı Perçinler : Özellikle ince kesitli parçalarda kullanılırlar. Perçin başı çıkıntısının az olması bir avantajdır.

Mercimek – Havşa Başlı Perçinler : Perçin başı fazla çıkıntı yapmaması istenen yerlerde kullanılır.

Havşa Başlı Perçinler : Perçin başının perçinlenecek parça içerisine gömülmesi isteniyorsa bu tür perçinler kullanılır.

Silindirik Başlı Perçinler : Genellikle sacların perçinlenmesinde kullanılır.

Konik Başlı Perçinler : Bazı perçinlerin kolay takılabilmesi için başl kısımları konik olarak üretilir. bu tür perçinlere konik başlı perçin denir.