Perçinleme Takımları
Çekiç : Perçinleme işleminde çekiç ağırlıkları yapılacak işin niteliğine göre değişir. Büyük perçin başlarının oluşturulmasında ağır çekiçler seçilmelidir.

Perçin Çektirmesi : Perçinleme işlemi uygulanacak parçaların yüzeylerini biribirine yaklaştırmak ve perçini çektirerek yerine oturtmak için kullanılan alete perçin çektirmesi denir.
Perçinleme işlemi yapılırken, hazır baş bir altlığa yerleştirilerek, üstteki parça arada boşluk kalmaması için perçin çektirmesi ile bastırılır.

Perçin Yuvaları : Perçinleme işleminde, perçin başının şekil alacağı şekilde çukur olan altlık üzerinde yuvaya perçin yuvası denir. Bu yuvalar perçin başının zedelenmemesi için kullanılır.

Perçinleme Makinası : Perçinleme işlemini mekanik olarak yapan aletlerdir. Bu makineler kapama başını oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Kısa fakat kuvvetli vuruşlarlara ve ileri geri devinimlere sahiptirler. Bazı darbe nitelikli makineleri de aparatlar eklenerek perçinleme işlemi yapacak hale getirmek mümkündür.

Pop Perçin Aleti : Boydan boya delinip iki taraflı perçin başı oluşturulamayan küçük çaplı perçinleme işlemlerinde kullanılan el makinesidir.